Onze missie:

Het is in ieders belang dat elke organisatie een passend ‘Engagement - Contract' creëert!

Engagement - Contract:

Engagement zien wij als een wederzijds 'contract' tussen werkgever en werknemer.

  • De werkgever is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van een geëngageerde werkplek.
  • Werknemers hebben de verantwoordelijkheid bij te dragen aan een geëngageerde werkplek.