ENGAGEMENT4ALL

ENGAGEMENT

Engagement: situatie dat je je ergens bij betrokken voelt

Voorbeelden:  `Het engagement van werknemers is belangrijk maar niet vanzelfsprekend. 

Sociaal en maatschappelijk engagement`

Synoniem:  betrokkenheid

De onderscheidende effectiviteit in organisaties

Organisatie die positief opvallen organiseren zich vaak volgens onderstaand model:

  1. Als eerste zorgen zij voor een veilige werkomgeving waar werknemers zich gezien, gehoord en betrokken voelen. Ook is duidelijk waar de organisatie voor staat. Er is een duidelijk doel waar veel betrokkenen achter kunnen staan.
  2. Wanneer werknemers ervaren dat zij betrokken zijn bij de visie en doelstellingen van de organisatie wordt de kwaliteit van het geleverde werk beter. Betrokken werknemers zijn productiever, creatiever, melden zich minder vaak ziek en wisselen minder snel van baan.
  3. Een betere kwaliteit van werk resulteert in meer tevreden klanten. Tevreden klanten keren vaker terug. Tevreden klanten spreken enthousiast over positieve ervaringen. Tevreden en betrokken klanten zijn uw ambassadeurs.